Z6_N9K0IH80N8Q420Q4HTHUK43GO5
Z7_N9K0IH80N8Q420Q4HTHUK43G44
Z7_N9K0IH80N8Q420Q4HTHUK43GK0

Informatie-uitwisseling

Als een zorgaanbieder patiëntgegevens van u beschikbaar stelt aan een andere zorgaanbieder zonder dat vooraf bekend is welke zorgaanbieder uw gegevens voor uw behandeling in gaat zien deze gegevens in gaat zien, moet u daar volgens de wet uitdrukkelijk toestemming voor geven. Een andere zorgverlener mag vervolgens alleen gegevens inzien als er sprake is van een behandelrelatie en het inzien van belang is voor de behandeling. Zo’n situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij het maken van een MRI-scan. De beelden hiervan zijn gemaakt voor uw huidige behandeling, maar kunnen mogelijk in de toekomst ook weer van belang zijn voor de behandeling door een andere zorgverlener.

Op deze pagina vindt u een actueel overzicht van welke medische informatie beschikbaar gesteld kan worden indien u uw toestemming heeft vastgelegd. In de toekomst zal hier meer medische informatie aan worden toegevoegd. Dit overzicht wordt op dat moment bijgewerkt, zodat u hier altijd een actueel overzicht kunt vinden.

Toestemming MST en ZGT

Op dit moment wordt de volgende informatie gedeeld tussen Medisch Spectrum Twente (MST) en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT):

  • Radiologieonderzoeken en verslagen
  • PET-/CT-scan
  • Oncologiebrief

In het ZGT wordt de toestemming ook gebruikt voor de overdracht van uw medische gegevens indien u vervolgzorg nodig heeft na ontslag uit het ziekenhuis. Dit heet de verpleegkundige overdracht.

Toestemming huisarts

Wanneer u toestemming geeft aan uw huisarts om medische gegevens te delen én beelden en documenten uit te wisselen met andere zorgverleners, kunnen de volgende gegevens worden ingezien door zorgverleners, indien noodzakelijk voor de behandeling:

  • Alle belangrijke diagnoses
  • Actuele diagnoses van de laatste 2 jaar
  • Aantekeningen van de laatste 4 maanden of laatste 5 consulten
  • Medicatie
  • Allergieën

Toestemming apotheek

Wanneer u toestemming geeft aan uw apotheek om medische gegevens te delen én beelden en documenten uit te wisselen met andere zorgverleners, betekent dit twee dingen.

1.    De volgende gegevens kunnen worden ingezien door zorgverleners, indien noodzakelijk voor de behandeling:

•    Medicatie
•    Allergieën

2.    Daarnaast is het mogelijk om vanuit de apotheek relevante laboratoriumgegevens bij andere zorgaanbieders op te vragen ten behoeve van de medicatiebewaking en -begeleiding. Het gaat hierbij om inzage in laboratoriumuitslagen van onderzoeken aangevraagd door uw huisarts en/of uw specialist.